O bioethanolu obecně

Bioethanol je v podstatě ethanol, tedy (C2H5OH), vyrobený technologií alkoholového kvašení z biomasy (látka organického původu, která se buď přímo vyrábí, nebo je získávána jako odpad v různých odvětvích), převážně z plodin obsahujících vetší množství buď škrobu (brambory, kukuřice, obilí) nebo sacharidů (cukrová řepa, cukrová třtina). U plodin, které obsahují sacharidy se fermentace (kvašení) provádí přímo. U plodin obsahujících větší množství škrobu se tento škrob nejprve musí enzymaticky přeměnit na cukry a poté teprve fermentovat.

Ethanol se dnes nejčastěji používá v dopravě. Myšlenka použití bioethanolu namísto benzínu je stará téměř jako automobilismus sám. Bioethanol byl používán již v prvních automobilech Henryho Forda – první takovýto automobil byl vyroben v roce 1907.

Větší zájem o ethanol nastal hlavně v 70. letech když OPEC vyhlásil ropné embargo a zvýšil tak cenu ropy. Tento trend pokračoval i v letech osmdesátých a devadesátých, kdy byly zakázány olovnaté benzíny a ethanol začal nahrazovat methyl-terc-butyl ether (MTBE) a převzal tak jeho funkci oxygenátu (okysličovadla benzínu). V současnosti je směs bioethanol-benzín hojně používána v USA, kde se většinou prodává jako palivo s komerčním názvem E10 – tedy směs obsahující 10 % bioethanolu a 90 % benzínu nebo např. v Brazílii je nejčastěji k dostání směs typu E-25. Pro Českou republiku byl Evropskou unii stanoven cíl zvýšení podílu biopaliv do roku 2010 na 5,75 %.


kolobeh pohadka